Malmö arena || 11 - 13 maj 2016 || Laboratoriemedicin Skåne

Program och företagsföreläsningar

Arena hallen rymmer obegränsat med kongressdeltagare och är den lokal som flitigast används om inget annat anges. I detta program kan du klicka på företagsföreläsningarna för att få mer information om respektive föredrag. Observera att under torsdagen kan lunch intas både i den stora gemmensamma matsalen eller levereras till en företagsföreläsning.

Onsdag 11/5

Tid

Lokal: Arena hallen (Om inget annat anges)

09.00-11.30

Registrering öppen för mötesdeltagare Vårmöte

11.30-12.30

Lunch i Arenahall samt utställningsbesök med kaffe

12.30-13.00

Invigning Vårmöte 2016

Välkomsthälsning Michael Wilstermann, VC Klinisk kemi Skåne, Anna Lena Hogerud, Hälso och Sjukvårdsnämndens ordförande Region Skåne.

13.00-14.15

Demens block – Lennart Minthon
Moderator: Lennart Minthon
MÖSS ELLER MÄNNISKOR? Framtidens forskning kring demenssjukdomar

 • 13.00-13.25 Lennart Minthon professor , överläkare
 • 13.25-13.50 Oskar Hansson lektor, överläkare
 • 13.50-14.15 Håkan Toresson, docent

14.15-15.00

Kaffe med utställningsbesök

15.00-16.15

Reproduktionsmedicin block – Aleksander Giwercman
Moderator: Aleksander Giwercman
Nya diagnostiska metoder inom fertilitetsbehandling

 • 15.00-15.25 SCSA – en metod för prediktion av fertilitet in vitro och in vivo. Professor Aleksander Giwercman
 • 15.25-15.50 Polymorfier i gonadotropinrelaterade gener – en nyckel till bättre fertilitetsbehandling? Docent Yvonne Giwercman
 • 15.50-16.15 AMH – ny markör för ovariefunktion. Överläkare Leif Bungum
15.00-16.15 Företagsföreläsning - Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB

Kvalitetskrav och verktyg i laboratorieprocessen
PLATS: Loge 347-348 (dubbelloge)
Gunilla Eriksson, Liselotte Onelöv

tieto4
Välkommen till Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB

16.15-16.50

European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine –  EFLM President, Prof. Mauro Panteghini
Moderator: Mats Gåfvels
Quality and calibration aspects of biochemical methods
Föredraget är på Engelska

17.00-17.50

Årsmöten föreningar
Lokaler:

SKKLF PLATS: Loge 341-342 (dubbelloge)
SSKF   PLATS: Loge 347-348 (dubbelloge) 

18.00-23.00

Utställningsmingel
med Posters och underhållning

Torsdag 12/5

Tid

Lokal: Arena hallen (Om inget annat anges)

07.30-08.15

Frukostseminarie, företag

07.45-08.30 Företagsföreläsning - Siemens Healthcare AB

”Ska ni automatisera – gör det lika effektivt och smart som vi gjorde i Jönköping”
PLATS: Loge 347-348 (dubbelloge)
Andreas Matussek / Per Simonsson

”Möt Andreas Matussek, Verksamhetschef i Jönköping och Per Simonsson, Medicinsk rådgivare på Siemens i morgonsoffan.
Kom för att lyssna på en diskussion om hur man har tänkt och gjort i Jönköping, samt vilka resultat man har uppnått.”

SiemensWhite22

Välkommen till Siemens Healthcare AB

08.30-9.30

Bakterie proteomics – Docent Johan Malmström
Moderator: Johan Malm
Kvantitativ proteomik inom medicinsk forskning med fokus på infektionssjukdomar

09.30-10.15

Kaffe med utställningsbesök

10.15-11.30

Mikrofluidik block –  Professor Thomas Laurell
Moderator: Thomas Laurell
Morgondagens lab-on-a-chip baserad diagnostik

 • 10.15-10.40 Akustisk pincetteknik öppnar nya vägar för bakterie och mikrovesikeldiagnostik. Thomas Laurell
 • 10.40-11.05 Marköroberoende separation av cirkulerande tumörceller med akustofores. Cecilia Magnusson
 • 11.05-11.30 Enmolekylanalys och optofluidik ger nya tillämpningar inom både medicinsk diagnostik och läkemedelsutveckling. Fredrik Höök, professor.

11.30-12.15

Hemoglobinopatier – Överläkare Camilla Valtonen-André. Spec. läk. Annika Sonesson
Moderator: Johan Malm
DNA-analyser vid hemoglobinopati

12.15-13.30

Lunch i Arenahall samt utställningsbesök med kaffe

12.15-13.30 Företagsföreläsning - Roche Diagnostics Scandinavia AB

Utveckla värdet av labmedicin i vården – ett brittiskt perspektiv
PLATS: Loge 347-348 (dubbelloge)
Augustus Lusack

Verksamhetschefen för Laboratoriemedicin Northampton General Hospital delar med sig av sina erfarenheter av att utveckla laboratorieverksamheten och synliggöra dess värde i vården under en föränderlig tid i brittisk sjukvård.
Föredraget är på engelska med svensk moderator, möjlighet finns att ställa frågor på svenska.

OBS Lunchservering i samband med seminariet. Föranmälan görs i sponsorens utställningsbås nummer 4, senast på torsdag kl. 10.00.
Rochelogga42

Välkommen till Roche Diagnostics Scandinavia AB

12.30-13.30 Företagsföreläsning - Abbott Scandinavia AB

Transforming Coagulation – CP3000 System
High throughput and a compact footprint
PLATS: Loge 341-342 (dubbelloge)
Thomas Witts / Johan Snis

OBS Lunchservering i samband med seminariet. Föranmälan görs i sponsorens utställningsbås nummer 3, senast på torsdag kl. 10.00.

AbbotN2
Välkommen till Abbott Scandinavia AB

12.30-13.15 Företagsföreläsning - Thermo Fisher Scientific

STHLM3: Bättre diagnostik av prostatacancer
PLATS: Loge 301-302 (dubbelloge)
Markus Aly, PhD, Urolog, Karolinska Universitets­sjukhuset

OBS Lunchservering i samband med seminariet. Föranmälan görs i sponsorens utställningsbås nummer 5, senast på torsdag kl. 10.00.

 

ThermoF2
Välkommen till Thermo Fisher Scientific

12.30-13.30 Företagsföreläsning - Becton Dickinson AB

“Mechanical separation in plasma chemistry – a breakthrough innovation from BD”
PLATS: Loge 335
Karl-Magnus Lövnord

– Reduced TAT and faster workflow
– Improved quality of the sample and fast diagnostic
OBS Lunchservering i samband med seminariet. Föranmälan görs i sponsorens utställningsbås nummer 42, senast på torsdag kl. 10.00.

BD12

Välkommen till Becton Dickinson AB

13.30-14.45

Genetiska markörer hjärtkärlsjukdom block – Prof. Olle Melander
Moderator: Olle Melander

 • 13.30-13.55 Lennart Nilsson, Linköpings universitet: ”Diagnostik vid familjär hyperkolesterolemi – nutid och framtid”
 • 13.55-14.20 Paul Franks, professor Lunds universitet: “Genomics in precision medicine”
 • 14.20-14.45 Olle Melander, Lunds universitet: ”Nya möjligheter för förebyggande behandlingar av kardiometabol sjukdom i genetikens spår”
13.45–14.30 Företagsföreläsning - Diasystem Scandinavia AB

Screening for Malaria with Mindray BC 6800 Automated Hematology Analyzer
PLATS: Loge 330
Hardy Khuang

diaVälkommen till Diasystem Scandinavia AB

14.45-15.10

Tropikmedicin block – Kristina Persson Docent, Överläkare Labmedicin Klinisk Kemi, Region Skåne
Moderator: Kristina Persson

 • 14.45-15.10 Senaste nytt om Malaria – en sjukdom allt fler tar med sig till Sverige.

15.10-15.40

Kaffe med utställningsbesök

15.40-16.05

Fortsättning, Tropikmedicin block – Håkan Ringberg, Smittsskyddsläkare, Smittskydd Skåne

 • 15.40-16.05 Allvarliga smitthot utifrån
15.40-16.05 Företagsföreläsning - Sciex AB

LC-MSMS Solutions for Toxicology and Clinical Research
PLATS: Loge 335
Niklas Tyrefors, Senior Support Specialist, Nordics

Over a number of years many LC/MS/MS applications have been developed by clinical research laboratories and successfully implemented as the technology has become more robust, reliable and affordable. LC/MS/MS offers many technical and financial advantages for the clinical laboratory and is now seen as a complementary and in some cases a viable alternative to immunoassays. We present here an overview of important clinical research applications of Mass Spectrometry and highlight some of the key advantages of the technology which have led to the successful adoption of the technique into clinical research laboratories. Clinical research applications to be discussed include analysis of steroids, amino acids, alcohol biomarkers, antiretrovirals and drugs of abuse, among many others.

SciexVälkommen till Sciex AB

16.05-16.30

Fortsättning, Tropikmedicin block –  Marianne Ejsing, BMA,Centrallaboratoriet, Horsens Regions Hospital, Danmark
From Denmark to Sierra Leone and back Again- my 7 weeks working at the laboratory at Port Loko ebola treatment center
Föreläsningen är på Engelska

16.30-17.00

Gemensam laboratorieterminologi i Sverige, Norge och Danmark – Gunnar Nordin, Equalis
Moderator: Benny Larsson
Vilken nytta har vi av att använda samma beteckningar på det som vi mäter eller undersöker på laboratoriet?

17.10-18.00

Årsmöte SFKK
PLATS: Loge 347-348 (dubbelloge)

18.30-01.00

Bankett med underhållning och dans
Fördrink från 18.30.
Överlämnande av stafettpinne till Klinisk kemi Halland, arrangör för Vårmöte 2017

Fredag 13/5

Tid

Lokal: Arena hallen (Om inget annat anges)

07.30-08.15

Frukostseminarie, företag
Lokal och innehåll meddelas senare

08.30-9.00

Swedish Labtech (Instrumentleverantörsföreningen Sverige) – Peter Simonsbacka, ordf i Swedish Labtech
Moderator: Therese Hansson
Den goda affären & samverkan mellan leverantörer och kunder

09.00-9.30

Patientnära verksamhet i Skåne – Helena Lindberg, BMA
Moderator: Mats Gåfvels

09.30-10.15

Kaffe med utställningsbesök

10.15-10.45

Systemisk lupus erythematosus (SLE) – Prof, Anna Blom
Moderator: Eva Norström, universitetslektor.
Complement activation and dysregulation of DNA degradation in SLE patients
Föredraget är på Engelska

10.45-11.15

Steroider LcMs – Benny Larsson, Sjukhuskemist Klinisk kemi Skåne
Moderator: Johan Malm
Ultrakänsliga LcMs metoder för steroider

11.15-11.45

Preeklampsi – Ingvar Rydén, MD, Associate Professor
Blodprov kan avslöja risk för havandeskapsförgiftning

11.45-12.00

Avslutningstal

12.00

Lunch Grab&Go

Anm: Alla föreläsningar utom de kommenterade kommer att hållas på Svenska.