Malmö arena || 11 - 13 maj 2016 || Laboratoriemedicin Skåne

Posterutställning och postersession

Alla deltagare på Vårmötet var välkomna att lämna in ett abstract till poster. Bidragen har granskats av ansvariga för det vetenskapliga programmet för Vårmötet.

Abstract som accepterats till posterutställningen

 

Om posterutställning och postersession

Postrar bör vara uppsatta hela torsdagen och gärna även under onsdag eftermiddag och fredag förmiddag, det vill säga under hela konferensen. Ansvariga uppmanas att närvara vid sin poster åtminstone under onsdagskvällens postersession. Denna äger rum centralt i utställningslokalerna onsdag den 11 maj klockan 18:00-20:00.

Abstracten publiceras på Vårmötets webbplats, samt trycks upp i Abstraktbok till Vårmötet.

Pris för bästa poster kommer att utdelas!