Malmö arena || 11 - 13 maj 2016 || Laboratoriemedicin Skåne

Onsdag 11/5

Tid

Lokal: Arena hallen

09.00-11.30

Registrering öppen för mötesdeltagare Vårmöte

11.30-12.30

Lunch i Arenahall samt utställningsbesök med kaffe

12.30-13.00

Invigning Vårmöte 2016

Välkomsthälsning Michael Wilstermann, VC Klinisk kemi Skåne, Anna Lena Hogerud, Hälso och Sjukvårdsnämndens ordförande Region Skåne.

13.00-14.15

Demens block – Lennart Minthon
Moderator: Lennart Minthon
MÖSS ELLER MÄNNISKOR? Framtidens forskning kring demenssjukdomar

 • 13.00-13.25 Lennart Minthon professor , överläkare
 • 13.25-13.50 Oskar Hansson lektor, överläkare
 • 13.50-14.15 Håkan Toresson, docent

14.15-15.00

Kaffe med utställningsbesök

15.00-16.15

Reproduktionsmedicin block – Aleksander Giwercman
Moderator: Aleksander Giwercman
Nya diagnostiska metoder inom fertilitetsbehandling

 • 15.00-15.25 SCSA – en metod för prediktion av fertilitet in vitro och in vivo. Professor Aleksander Giwercman
 • 15.25-15.50 Polymorfier i gonadotropinrelaterade gener – en nyckel till bättre fertilitetsbehandling? Docent Yvonne Giwercman
 • 15.50-16.15 AMH – ny markör för ovariefunktion. Överläkare Leif Bungum

16.15-16.50

European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine –  EFLM President, Prof. Mauro Panteghini
Moderator: Mats Gåfvels
Quality and calibration aspects of biochemical methods
Föredraget är på Engelska

17.00-17.50

Årsmöten föreningar SKKLF, SSKF, IBL, SKKT
Lokaler meddelas senare

18.00-23.00

Utställningsmingel
med Posters och underhållning

Torsdag 12/5

Tid

Lokal: Arena hallen

07.30-08.15

Frukostseminarie, företag
Lokal och innehåll meddelas senare

08.30-9.30

Bakterie proteomics – Johan Malmström
Moderator: Johan Malm
Kvantitativ proteomik inom medicinsk forskning med fokus på infektionssjukdomar

09.30-10.15

Kaffe med utställningsbesök

10.15-11.30

Mikrofluidik block –  Professor Thomas Laurell
Moderator: Thomas Laurell
Morgondagens lab-on-a-chip baserad diagnostik

 • 10.15-10.40 Akustisk pincetteknik öppnar nya vägar för bakterie och mikrovesikeldiagnostik. Thomas Laurell
 • 10.40-11.05 Marköroberoende separation av cirkulerande tumörceller med akustofores. Cecilia Magnusson
 • 11.05-11.30 Enmolekylanalys och optofluidik ger nya tillämpningar inom både medicinsk diagnostik och läkemedelsutveckling. Fredrik Höök

11.30-12.15

Hemoglobinopatier – Överläkare Camilla Valtonen-André. Spec. läk. Annika Sonesson
Moderator: Johan Malm
DNA-analyser vid hemoglobinopati

12.15-13.30

Lunch i Arenahall samt utställningsbesök med kaffe

13.30-14.45

Genetiska markörer hjärtkärlsjukdom block – Prof. Olle Melander
Moderator: Olle Melander

 • 13.30-13.55 Lennart Nilsson, Linköpings universitet: ”Diagnostik vid familjär hyperkolesterolemi – nutid och framtid”
 • 13.55-14.20 Paul Franks, Lunds universitet: “Genomics in precision medicine”
 • 14.20-14.45 Olle Melander, Lunds universitet: ”Nya möjligheter för förebyggande behandlingar av kardiometabol sjukdom i genetikens spår”

14.45-15.10

Tropikmedicin block – Kristina Persson Docent, Överläkare Labmedicin Klinisk Kemi, Region Skåne
Moderator: Kristina Persson

 • 14.45-15.10 Senaste nytt om Malaria – en sjukdom allt fler tar med sig till Sverige.

15.10-15.40

Kaffe med utställningsbesök

15.40-16.05

Fortsättning, Tropikmedicin block – Håkan Ringberg, Smittsskyddsläkare, Smittskydd Skåne

 • 15.40-16.05 Allvarliga smitthot utifrån

16.05-16.30

Fortsättning, Tropikmedicin block –  Marianne Ejsing, BMA,Centrallaboratoriet, Horsens Regions Hospital, Danmark
From Denmark to Sierra Leone and back Again- my 7 weeks working at the laboratory at Port Loko ebola treatment center
Föreläsningen är på Engelska

16.30-17.00

Gemensam laboratorieterminologi i Sverige, Norge och Danmark – Gunnar Nordin, Equalis
Moderator: Benny Larsson
Vilken nytta har vi av att använda samma beteckningar på det som vi mäter eller undersöker på laboratoriet?

17.10-18.00

Årsmöte SFKK
Lokal meddelas senare

18.30-01.00

Bankett med underhållning och dans
Fördrink från 18.30.
Överlämnande av stafettpinne till Klinisk kemi Halland, arrangör för Vårmöte 2017

Fredag 13/5

Tid

Lokal: Arena hallen

07.30-08.15

Frukostseminarie, företag
Lokal och innehåll meddelas senare

08.30-9.00

Swedish Labtech (Instrumentleverantörsföreningen Sverige) – Peter Simonsbacka, ordf i Swedish Labtech
Moderator: Therese Hansson
Den goda affären & samverkan mellan leverantörer och kunder

09.00-9.30

Patientnära verksamhet i Skåne – Helena Lindberg, BMA
Moderator: Mats Gåfvels

09.30-10.15

Kaffe med utställningsbesök

10.15-10.45

Systemisk lupus erythematosus (SLE) – Prof, Anna Blom
Moderator: Eva Norström
Complement activation and dysregulation of DNA degradation in SLE patients
Föredraget är på Engelska

10.45-11.15

Steroider LcMs – Benny Larsson, Sjukhuskemist Klinisk kemi Skåne
Moderator: Johan Malm
Ultrakänsliga LcMs metoder för steroider

11.15-11.45

Preeclampsi – Ingvar Rydén, MD, Associate Professor
Blodprov kan avslöja risk för havandeskapsförgiftning

11.45-12.00

Avslutningstal

12.00

Lunch Grab&Go

Anm: Alla föreläsningar utom de kommenterade kommer att hållas på Svenska.

Företagspresentationer, workshops och frukostseminarier meddelas senare